Kursus EKA magistrantidele magistritöö planeerimise ja kirjutamise toetamiseks.

Aine eesmärk on anda looverialade üliõpilastele raamistik loomemajanduse toimimisest ja oma võimalustest oma valdkonna professionaalina tegutseda nii vabakutselisena, ettevõtjana ja palgatöötajana. Anda vahendid loova mõtlemise rakendamiseks väljaspool enda eriala, õpetada ettevõtliku käitumise põhimõtteid. Anda võimalus omandada teadmisi oma valdkonnas ärivõimaluste äratundmise, äriideede arendamise, nende hindamise ning rakendamise kohta.

Kursuse põhiline rõhk on anda tudengitele sissejuhatus ettevõtlusega ja majandusega seotud põhiterminitesse, valdkonda mis jääb väljapoole nende enda eriala. Kursuse raames käiakse läbi üldised turumajanduse toimimise põhimõtted, loomemajanduse põhilised erinevused teistest majandusharudest, sh intellektuaalomandi küsimused. Kursuse raames reflekteerib õpilane enda tegutsemist loomevaldkonna professionaalina ja enda plaanidest lähtuvalt läbi käidud teemadest. 

Kursuse eesmärk anda tudengitele esmased baasteadmised toimetulekuks kaasaegses loomemajanduse võimaluste ja väljakutsete kontekstis. Üliõpilane saab aine raames enda jaoks mõtestada lahti enda võimalikud valikud kooli lõpetamise järgselt, mõistes nii peamiseid vorme tegutsemiseks loomevaldkonnas, enda õigusi ja kohustusi ettevõtjana, vabakutselisena ja töötajana mõnes asutuses.