See kursus on sündinud veendumusest, et mõis on Balti ajaloo ja kultuuri analüüsimiseks võtmelise tähtsusega nähtus – ning et selle paremaks mõistmiseks tuleks pöörata pilk härrastemajast ja mõisahärrast kaugemale. Erineva taustaga õppejõudude loengute ja seminaride raames võetakse uuritakse mõisa kui nähtust, mille ümber koonduvad mitmed siinse mitmerahvuselise ajaloo peateemad – ning mis aitab heita valgust eesti ja baltisaksa kultuuri vastastikuse mõju ja konfliktide ajaloole.

Seega sobib kursus nii neile, kes soovivad saada stereotüüpidest vaba ja põhjalikku ülevaadet mõisatest, aga ka neile, kes tahavad lihtsalt paremini mõista Eesti ja Baltimaade mitmekultuurilist ajalugu. Mh tulevad vaagimisele mõisa toimimine tootmisüksuse ning kultuurilise ja ühiskondliku elu keskusena; uued perspektiivid, mida pakub materiaalse kultuuri ja keskkonnaajaloo uurimine mõisate ning seal aset leidnud kontaktide ja konfliktide käsitlemisele; mitmesugused mõisatega seostuvad diskursused ja representatsioonid – orjusekriitilisest reisikirjadest ja folkloorist baltisakslaste ja eesti rahvuslaste nägemusteni mõisaelust; ning samuti uurimis- ja restaureerimispraktikate ning kasutuvsiiside roll mõisa tähenduse looja ja teisendajana. 

Mõisa võib pidada Eesti kultuuriajaloo üheks tuntumaks ja populaarsemaks nähtuseks – mõisaid uuritakse ja külastatakse, neist kirjutatakse ja räägitakse rohkelt nii teaduslikul kui populaarsel tasandil. Samuti on mõis üks väheseid baltisaksa pärandi osiseid, mis on omandanud kindla koha eesti rahvuslikus kultuurimälus ja pärandimaastikus. Siiski on põhjust küsida, kas ei ole avalik kuvand mõisatest jäänud liiga ühekülgseks? Kursusega soovime juhtida tähelepanu, et mõis kujutab endast Balti ajaloo ja kultuuri analüüsimiseks võtmelise tähtsusega nähtust – ning et selle paremaks mõistmiseks tuleks pöörata pilk härrastemajast kaugemale. Erinevaid valdkondi esindavate õppejõudude loengute ja seminaride raames võetakse ühiselt arutluse alla mitmed teemad, mis pakuvad võimalusi uurida mõisa kui nähtust, mille ümber koonduvad mitmed siinse mitmerahvuselise, põimitud ajaloo põhimised küsimused – ning mis võib sellisena heita uut valgust kahe, eesti ja baltisaksa kultuuri vastastikuse mõju ja konfliktide ajaloole. Kursus toimub koostöös Tallinna Ülikooli Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskusega.