Help with Search courses

Mõisa võib pidada Eesti kultuuriajaloo üheks tuntumaks ja populaarsemaks nähtuseks – mõisaid uuritakse ja külastatakse, neist kirjutatakse ja räägitakse rohkelt nii teaduslikul kui populaarsel tasandil. Samuti on mõis üks väheseid baltisaksa pärandi osiseid, mis on omandanud kindla koha eesti rahvuslikus kultuurimälus ja pärandimaastikus. Siiski on põhjust küsida, kas ei ole avalik kuvand mõisatest jäänud liiga ühekülgseks? Kursusega soovime juhtida tähelepanu, et mõis kujutab endast Balti ajaloo ja kultuuri analüüsimiseks võtmelise tähtsusega nähtust – ning et selle paremaks mõistmiseks tuleks pöörata pilk härrastemajast kaugemale. Erinevaid valdkondi esindavate õppejõudude loengute ja seminaride raames võetakse ühiselt arutluse alla mitmed teemad, mis pakuvad võimalusi uurida mõisa kui nähtust, mille ümber koonduvad mitmed siinse mitmerahvuselise, põimitud ajaloo põhimised küsimused – ning mis võib sellisena heita uut valgust kahe, eesti ja baltisaksa kultuuri vastastikuse mõju ja konfliktide ajaloole. Kursus toimub koostöös Tallinna Ülikooli Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskusega.