Help with Search courses

Lõputööde üleslaadimise koht. Sisaldab ka juhendeid ja teateid lõpetamisega seonduvate andmete edastamiseks

Kursus annab kognitiivteadusliku ja visuaalsemiootilise ülevaate visuaalse taju ning meedia toimimisest. 

Lõputööde üleslaadimise koht (aastate kaupa). Sisaldab ka juhendeid ja teateid lõpetamisega seonduvate andmete edastamiseks