Tegemist on Välispraktika õppeaine kokkuvõtva osaga. 
Tudeng esitab oma praktikaraporti. 
 
Välispraktika kursuse eesmärgid:
  • Anda ettekujutus rahvusvahelisest kaasaegse kunsti väljast
  • Tutvustada rahvusvaheliselt tunnustatud kunstiprofessionaale, kunstnike ning kuraatoreid
  • Anda võimalus rahvusvaheliste kontaktide loomiseks
  • Anda võimalus külastada kaasaegse kunsti näitusi väljaspool Eestit
  • Tutvustada keskseid suundumusi rahvusvahelises kaasaegses kunstis
  • Anda ettekujutus kunstimaailma köögipoolest

Post-processing workflow of digital photographs.

Eesmärk

  • Luua terviklik arusaamine rastergraafika olemusest.

  • Anda ülevaade värvihalduse vajadusest ja võimalustest.
  • Tagada ettevalmistus erinevate sisend- ja väljundseadmetega töötamiseks.

  • Arendada edasi teoreetilisi ja praktilisi teadmisi digitaalsest fototöötlusest ja trükiettevalmistusest.

Lõputööde üleslaadimise koht. Sisaldab ka juhendeid ja teateid lõpetamisega seonduvate andmete edastamiseks

Kursus annab kognitiivteadusliku ja visuaalsemiootilise ülevaate visuaalse taju ning meedia toimimisest. 

Lõputööde üleslaadimise koht (aastate kaupa). Sisaldab ka juhendeid ja teateid lõpetamisega seonduvate andmete edastamiseks