Õppeaine eesmärk on: 

- Anda ülevaade erinevate päranditüüpide ekspertiisi liikidest ja nende seostest museaalse ekspertiisiga 

- Anda esmane ettekujutus antikvarismi ja kultuuriväärtuste sisse- ja väljavedu reguleerivatest õigusaktidest 

- Tutvustada antikvarismi valdkonnas kehtivaid häid tavasid 

- Luua terviklik ettekujutus eksperdi kutseoskustest ja restauraatorist kui eriala eksperdist. 

- Analüüsida museaalide kogumis- ja säilitamispoliitika sidusust ekspertiisi põhimõtetega. Võltsingud,koopiad,stiliseeringud 

- Tagada küllaldane ettevalmistus artefaktide kultuuriväärtuse määramiseks kasutatavatest meetoditest, ekspertiisiliikidest, abivahenditest. 

- Tagada ettevalmistus iseseisvaks tööks artefaktide kunstilise, ajaloolise ja materiaalse väärtuse määratlemisel.

RM7055: Digital Life of Pictorial Heritage, Crowdsourcing. Rephotographic Documentation of the Environment
Lecturer: Vahur Puik
In Estonian and in English
Group size: 10 (10 places for all curriculums in EKA / 10 places for exchange students)
Room: D412
Course is taking place: starting 30.09, Wednesdays, 8 meetings, 17.45 - 19.15 (no meeting in interim week)

Muinsuskaitse õigusruum. Eesti ja rahvusvahelised muinsuskaitselised õigusaktid.