Muinsuskaitse õigusruum. Eesti ja rahvusvahelised muinsuskaitselised õigusaktid.