Spikker Search courses kohta

Muinsuskaitse õigusruum. Eesti ja rahvusvahelised muinsuskaitselised õigusaktid.