Kursus on vajalik haridustehnoloogil katsete tegemiseks Moodle keskkonnas