Linnageograafia kursus nii eesti kui ka inglise keeles.

Kursuse eesmärk: anda teadmised ehitustehnoloogiast ja põhilistest ehitusmasinatest. Tutvustada erinevaid tööliike, nende tehnoloogilisi seoseid, ehitusmasinate valiku põhimõtteid ning ohutust ehitusplatsil.

Kursuse eesmärk on toetada sisearhitektuuri bakalaureuseõppe üliõpilasi lõputöö koostamisel ja vormistamisel. 

Kursuse raames on loengud alanud.
Loengukursus avab tehnoloogia teket ja evolutsiooni.
Saadakse ülevaade üldisest loodusteaduste alustest.
Muu hulgas avatakse üliõpilastele ka nüüdisaegse füüsika, bioloogia, ökoloogia ning majanduse ja poliitika (kui sotsiaalsete) tehnoloogiate aspekte.

Seminar, kus valmistatakse arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala üliõpilasi ette magistritöö tegemiseks arutledes kaasaegse arhitektuuriteooria tekstide üle.