Õppeaine eesmärk on:
- Anda laiapõhjalised teadmised muinsuskaitse ajaloost Eestis, sh seadusandlusest, muinsuskaitset korraldavatest organisatsioonidest ja muinsuskaitse ideoloogiast alates 17. sajandist tänapäevani (põhirõhuga 20. sajandil)
- Luua terviklik ettekujutus muinsuskaitse rollist ühiskonnas erinevatel aegadel 
- Tagada küllaldane ettevalmistus tööks Eesti kultuuripärandiga selle ajaloo ja varasema kaitse põhimõtete tutvustamise läbi