Kursuse eesmärk on anda ülevaade e-kursuse disainimise põhimõtetest, Moodle'i õpikeskkonna võimalustest e-kursuse loomisel ning õppetöö läbiviimisel. Kursuse lõpetaja oskab iseseisvalt kasutada õpikeskkonna Moodle võimalusi enda kursuse loomisel.