Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

See on test.oppejou esimene kursus

Lõputööde üleslaadimise koht (aastate kaupa). Sisaldab ka juhendeid ja teateid lõpetamisega seonduvate andmete edastamiseks

Lõputööde üleslaadimise koht (aastate kaupa). Sisaldab ka juhendeid ja teateid lõpetamisega seonduvate andmete edastamiseks

Lõputööde üleslaadimise koht (aastate kaupa). Sisaldab ka juhendeid ja teateid lõpetamisega seonduvate andmete edastamiseks

Kursus on loodud Moodle alustajale iseseisvaks õppimiseks.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade e-kursuse disainimise põhimõtetest, Moodle'i õpikeskkonna võimalustest e-kursuse loomisel ning õppetöö läbiviimisel. Kursuse lõpetaja oskab iseseisvalt kasutada õpikeskkonna Moodle võimalusi enda kursuse loomisel.