Aine eesmärgiks on anda ülevaade 20. sajandi kunsti enim mõjutanud ideedest ja mõistetest, luues ettekujutuse peamiste kultuuriteoreetiliste pöörete rollist modernistliku, postmodernistliku ja kaasaegse kunsti arengus ning aidates näha seoseid 20. sajandi kunstipraktikate ja intellektuaalse ajaloo vahel. Loengute ja seminaride läbimisel peaks üliõpilane omama ülevaadet möödunud sajandi kunsti enim mõjutanud teoreetilistest autoritest ja nende peateostest ning suutma 20. sajandi intellektuaalse ajaloo põhimõistete kaudu kirjeldada ja analüüsida 20. ja 21. sajandi olulisemaid kunstinähtusi. 
Alustades õppeaasta I semestril sajandi I poole peamistest kunstimõistetest nagu modernism ja avangard, jõutakse II semestril välja sajandi II poole oluliste kunstimõisteteni nagu postmodernism ja kaasaegne kunst, tehes vahepõikeid psühhoanalüütilisse, feministlikku, poststrukturalistlikku ja postkoloniaalsesse teooriasse ning sotsiaalsesse, kontseptuaalsesse ja institutsioonikriitilisse kunsti. Olulise osa kursusest moodustab iseseisev inglisekeelsete tekstide lugemine ja konspekteerimine ning ühine seminarivormis analüüs.