Kursuse eesmärk anda tudengitele esmased baasteadmised toimetulekuks kaasaegses loomemajanduse võimaluste ja väljakutsete kontekstis. Üliõpilane saab aine raames enda jaoks mõtestada lahti enda võimalikud valikud kooli lõpetamise järgselt, mõistes nii peamiseid vorme tegutsemiseks loomevaldkonnas, enda õigusi ja kohustusi ettevõtjana, vabakutselisena ja töötajana mõnes asutuses.