Kursus EKA magistrantidele magistritöö planeerimise ja kirjutamise toetamiseks.