Kursus magistritöö kirjutamise protsessi toetamiseks.