Aine raames toimub tudengile 14 loengut ja 2 seminari, lisaks arvestuslik seminar jaanuaris uurimistööde nädalal. Loengutes käsitletakse erinevaid kunsti-, arhitektuuri- ja disainiajalugu puudutanud probleeme ja nii ajastuspetsiifilisi kui ajastuüleseid teemasid. Iga tudeng osaleb semestri jooksul ühes seminaris, kus eelnevalt läbi töötatud tekstide üle arutledes käsitletakse üht teemat.