Kursuse eesmärk on:

- Selgitada ja analüüsida erinevate probleemipüstituste kaudu Lääne kunstikultuuri arengut ja tähtsamaid sõlmpunkte. 
- Anda võti kunstikultuuri ja selle ajalooga suhestumiseks, selle analüüsimiseks ja mõistmiseks.
- Luua ettekujutus muutumistest kunsti olemuses ja mõistmises ning siduda need muutumised laiema kultuuri- ja ühiskondliku kontekstiga.
- Arendada erinevatest perioodidest pärit kunstiteoste käsitlemise oskust vastava aja kontekstis.