Kursuse eesmärgiks on anda mitmekülgne ülevaade eesti kunsti arengust keskajast kuni tänapäevani. Luua ettekujutus kunsti seostest oma sünnikontekstiga, samuti kunsti erinevatest eesmärkidest ja funktsioonidest erinevatel aegadel. Anda vajalikud teadmised erinevatest perioodidest pärit kunstiteoste hindamiseks vastava ajastu kontekstis ning vaadelda nende seoseid üldise kunstiajalooga.