Luua terviklik ettekujutus Eesti kunsti muutumistest ja arengutest 1940. aastast kuni kaasajani.
Anda ülevaade peamistest faktidest, periodiseeringu alustest ja periodiseeringust, probleemidest ning peamistest kunstnikest ning grupeeringutest selle perioodi Eesti kunstis.