Kursuse eesmärgiks on

  • anda ülevaade esteetika kesksetest probleemidest läbi Lääne kultuuri ajaloo,
  • luua terviklik ettekujutus kunstikontseptsioonidest ja esteetilistest väärtustest nende ajaloolises kujunemises ja teisenemises,
  • luua eeldused seostamaks iseseisvalt esteetika ja visuaalkultuuri alaseid probleeme oma loovtegevusega,
  • luua baas toetada tulevaste kunstnike, arhitektide, disainerite jt loovisiksuste isiklike esteetika alaste vaadete kujunemisele

Moodle's on üleval live'is toimunud loengute lisamaterjalid. Vastavalt algsele loengute plaanile lisanduvad ajapikkud uued videoloengud ning lisamaterjalid. Kõik materjalid kaitstud autoriõigustega ning mõeldud ainult selle kursuse raames kasutamiseks.