Aine raames toimub tudengile 14 loengut ja 1 seminari, lisaks arvestuslik seminar mais uurimistööde nädalal. Loengutes käsitletakse erinevaid kunsti-, arhitektuuri- ja disainiajalugu puudutanud probleeme ja nii ajastuspetsiifilisi kui ajastuüleseid teemasid. Iga tudeng osaleb semestri jooksul ühes seminaris, kus eelnevalt läbi töötatud tekstide üle arutledes käsitletakse üht teemat.

 

Eesmärk

- Selgitada ja analüüsida erinevate probleemipüstituste kaudu Lääne kunstikultuuri arengut ja tähtsamaid sõlmpunkte.
- Anda võti kunstikultuuri ja selle ajalooga suhestumiseks, selle analüüsimiseks ja mõistmiseks.
- Luua ettekujutus muutumistest kunsti, arhitektuuri ja disaini olemuses ja mõistmises ning siduda need muutumised laiema kultuuri- ja ühiskondliku kontekstiga.
- Arendada erinevatest perioodidest pärit teoste käsitlemise oskust vastava aja kontekstis.