Eesmärk

Tutvuda erialases töös vajamineva projektikirjutamise põhimõtete ning nõudmistega.