Kursuse eesmärgiks on kujundada sidus teadmine psühholoogia eri suundadest ja rakendamise võimalustest. Toetada arusaamise kujunemist, inimesest kui reaalsust mõtestavast biopsühhosotsiaalsest tervikust.